+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Contact Metrohm Vietnam – Liên hệ

Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam

Metrohm Thụy Sỹ thành lập Metrohm Việt Nam
Metrohm Vietnam Co., Ltd.
CÔNG TY TNHH METROHM VIỆT NAM
Tầng 6, Tòa Nhà Park IX Số 08 Phan Đình Giót, Phường 2
Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tax Code: 0315409597
E: info@metrohm.vn
T: +84 28 3622 2030
www.metrohm.vn

    Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam