+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Xác định online chỉ tiêu bromate và các sản phẩm phụ khử trùng trong nước uống và nước đóng chai bằng sắc ký ion

Xác định online hàm lượng bromua trong nước đóng chai bằng Sắc ký ion Metrohm

Từ Clo hóa đến Ozon hóa

Trước đây, nước uống được khử trùng bằng clo cho đến khi phát hiện ra các sản phẩm phụ khử trùng (DBPs) như chất gây ung thư trihalomethanes được hình thành trong quá trình này vào những năm 1970. Một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn cho quá trình khử trùng bằng clo là xử lý bằng tia UV hoặc ozon hóa, một kỹ thuật xử lý nước hóa học dựa trên việc truyền ozone (O3) vào nước.

Hàm lượng vết của bromat

Nước uống đã được khử trùng qua quá trình ozon hóa có thể chứa lượng bromat không mong muốn, một chất gây ung thư, thông qua quá trình oxy hóa bromua trong nước đầu vào.

Một số cơ quan bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến nghị giới hạn nồng độ bromat để hạn chế rủi ro của nó đối với sức khỏe.

Theo dõi online 24/7 nồng độ bromat bằng Sắc ký ion

Sắc ký ion được đề cập trong một số tiêu chuẩn phân tích để xác định phụ phẩm khử trùng (DBP) bao gồm bromat, chẳng hạn như EPA 300.1, 317.0, 321.8, 326.0, ASTM D6581, ISO 11206 và ISO 15061.

Giám sát trực tuyến bromat hàm lượng vết giúp tăng năng lực xử lý và giảm thời gian để thực hiện các phép thử thủ công trong phòng thí nghiệm và đảm bảo sản xuất nước uống chất lượng.

Xác định online chỉ tiêu bromate và các sản phẩm khử trùng trong nước uống và nước đóng chai bằng sắc ký ion

Nước uống đã được khử trùng qua quá trình ozon hóa có thể chứa lượng không mong muốn bromat, một chất gây ung thư, thông qua quá trình oxy hóa bromua trong nước đầu vào. Một số cơ quan bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến nghị giới hạn nồng độ bromat để hạn chế rủi ro đối với sức khỏe. Sắc ký ion được đề cập trong một số tiêu chuẩn phân tích để xác định các sản phẩm phụ khử trùng (DBP) bao gồm bromat, chẳng hạn EPA 300.1, 317.0, 321.8, 326.0, ASTM D6581, ISO 11206 và ISO 15061. Giám sát trực tuyến bromat hàm lượng vết giúp tăng năng lực xử lý và giảm thời gian để thực hiện các phép thử thủ công trong phòng thí nghiệm và đảm bảo sản xuất nước uống chất lượng.

Tìm hiểu thêm và tải ứng dụng Metrohm AN-PAN-1049

Liên kết

Sắc ký ion online Metrohm

Liên hệContact

    Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam


    Subscribe to our Newsletters

    Subscribe