+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Xác định nhanh nguyên liệu bằng Mira P

Với kích thước lớn hơn một chiếc điện thoại thông minh, Mira P là một trong những máy quang phổ Raman nhanh nhất và nhỏ gọn nhất trên thị trường.

Với Mira P, bạn sẽ có thể đảm bảo các quy trình hoàn chỉnh và hiệu quả, vì bạn sẽ nhận được kết quả đáng tin cậy “Pass” hoặc “Fail” trong thời gian trung bình 15 đến 20 giây.

Thiết bị và phần mềm chuyên dụng MiraCal P tuân thủ quy định  21 CFR Phần 11, biến Mira P trở thành công cụ lý tưởng để xác minh vật liệu trong các ngành được theo quy định.

 

Xem Video [ Tiếng Anh]

 

Liên hệContact

    Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam


    Subscribe to our Newsletters

    Subscribe