+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Trung tâm hội Thảo Trực Tuyến Theo yêu cầu

Học trực tiếp từ các chuyên gia mà không cần rời khỏi bàn làm việc hoặc văn phòng tại nhà của bạn:

Chọn chủ đề bạn cần: Chuẩn độ Karl Fischer, Chuẩn độ, Sắc ký ion, Quang phổ NIR. Đo pH, Điện hóa hoặc Quang phổ Raman. Các hội thảo trên web theo yêu cầu này đều miễn phí! [Tiếng Anh]

Các ứng dụng, thông tin thực hành về bảo quản và xử lý sự cố và hơn thế nữa – Hội thảo trên web của chúng tôi cung cấp thông tin rất hữu ích liên quan đến các kỹ thuật và ngành công nghiệp khác nhau.

Trang này là một kho lưu trữ các hội thảo trên web mà chúng tôi đã tổ chức trong những năm qua.

Chỉ cần chọn kỹ thuật hoặc chủ đề mà bạn quan tâm hoặc duyệt qua hội thảo trên web của chúng tôi.

 

Liên kết:

Webinar Center

Liên hệContact

    Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam


    Subscribe to our Newsletters

    Subscribe