+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Thiết bị VA cầm tay: Phân tích kim loại nặng tại vị trí lấy mẫu với thiết bị cực phổ cầm tay 946 Metrohm

Phân tích kim loại nặng tại hiện trường

Asen, thủy ngân và đồng trong nước ngầm

Các kim loại nặng như As và Hg len lỏi vào nước ngầm ở nhiều khu vực trên thế giới, thông qua các quá trình tự nhiên hoặc là kết quả của các hoạt động của con người.

Ở nhiều khu vực, giá trị giới hạn bị vượt quá nhiều lần, đặc biệt là đối với asen trong nước uống.

Điều này đòi hỏi phải giám sát chặt chẽ chất lượng nước.

Phân tích tại hiện trường

Bài viết này của Metrohm tập trung vào các nguyên nhân gây ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường và việc xác định kim loại nặng tại hiện trường – trực tiếp tại địa điểm lấy mẫu. 

Xác định asen, thủy ngân và đồng tại chỗ

Hg, Cu, As tổng và nồng As (III) và As (V) có thể được xác định tại chỗ bằng máy phân tích VA cầm tay 946. Thiết bị cầm tay này được thiết kế đặc biệt để xác định hàm lượng vết của As, Hg và Cu trong nước và thích hợp để kiểm tra sự đáp ứng các giá trị khuyến nghị tương ứng của WHO,

Từ lấy mẫu đến kết quả trong vài phút

Việc xác định kim loại nặng trong nước là một chủ đề quan trọng trong phân tích môi trường trên thế giới. Với thiết bị phân tích VA cầm tay Metrohm 946, không chỉ có thể xác định As tổng và các dạng As mà còn cả Hg và Cu bằng phép đo vôn-ampe, không cần rời khỏi vị trí lấy mẫu. Thí nghiệm tại hiện trường một mặt cho phép thu thập dữ liệu nhanh hơn và mặt khác, ngăn kết quả bị ảnh hưởng bởi những thay đổi hóa học xảy ra sau khi lấy mẫu, ví dụ, quá trình oxy hóa As (III) thành As (V). Phần mềm và phụ kiện, đặc biệt là cảm biến scTRACE Gold không cần bảo trì, đã được thiết kế để thao tác cực kỳ dễ dàng. Do đó, hệ thống nhỏ gọn này đáp ứng tất cả các yêu cầu đo đạc tại hiện trường.

Phân tích tại hiện trường: Kim loại nặng

Các kim loại nặng như As và Hg len lỏi vào nước ngầm ở nhiều khu vực trên thế giới, thông qua các quá trình tự nhiên hoặc là kết quả của các hoạt động của con người. Ở nhiều khu vực, giá trị giới hạn bị vượt nhiều lần, đặc biệt là đối với As trong nước uống. Điều này đòi hỏi phải giám sát chặt chẽ chất lượng nước. Bài viết này tập trung vào các nguyên nhân gây ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường và việc xác định kim loại nặng tại hiện trường – trực tiếp tại địa điểm lấy mẫu.

MI-2017-2-AP-1: Phân tích tại hiện trường: Kim loại nặng

Liên hệContact

    Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam


    Subscribe to our Newsletters

    Subscribe