+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Theo dõi hàm lượng photpho dạng o-photphat (o-PO4-P) và photpho tổng (TP) cả ngày lẫn đêm (DIN EN ISO 6878:2004-09)!

Giám sát hàm lượng photpho tổng TP trong nước thải sau xử lý bằng thiết bị Metrohm Process Analytics 2035 TP Analyzer

Giữ cân bằng môi trường

Việc loại bỏ photpho thực sự cần thiết trong các nhà máy xử lý nước thải để đảm bảo sự cân bằng của môi trường không bị ảnh hưởng bởi lượng nước thải được xả ra.

Photpho dạng o-photphat khả dụng sinh học

Trong bộ phận xử lý, nồng độ khả dụng sinh học của photpho ở dạng o-photphat (o-PO4-P) trong nguồn nước cấp cần được biết để nuôi vi khuẩn hoặc để tính toán lượng thuốc thử cần dùng cho các xử lý hóa học.

Tuân thủ quy định về môi trường

Đối với mục đích giám sát tuân thủ theo quy định về môi trường, hàm lượng photpho tổng TP – tổng photpho không tan và hòa tan hiện diện – trong nước thải sau xử lý phải được giám sát.

Theo dõi o-PO4-P và TP 24/7

Với thiết bị Metrohm Process Analytics 2035 TP Analyzer (hệ hoàn chỉnh tích hợp mô đun quang kế chứa cuvet tiêu hủy nhỏ gọn), bạn có thể theo dõi hàm lượng o-PO4-P và TP theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 6878:2004-09 cả ngày lẫn đêm.

Metrohm Process AN-PAN-1039
Phân tích trực tuyến photpho dạng photphat và photpho tổng theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 6878:2004-09

Việc loại bỏ photpho thực sự cần thiết trong các nhà máy xử lý nước thải để đảm bảo sự cân bằng của môi trường không bị ảnh hưởng bởi lượng nước thải được xả ra. Trong bộ phận xử lý, nồng độ khả dụng sinh học của photpho ở dạng o-photphat (o-PO4-P) trong nguồn nước cấp cần được biết để nuôi vi khuẩn hoặc để tính toán lượng thuốc thử cần dùng cho các xử lý hóa học. Đối với mục đích giám sát môi trường tuân thủ theo quy định, hàm lượng photpho tổng TP – tổng photpho không tan và hòa tan hiện diện – trong nước thải sau xử lý phải được giám sát. Với thiết bị Metrohm Process Analytics 2035 TP Analyzer (hệ hoàn chỉnh tích hợp mô đun quang kế chứa cuvet tiêu hủy nhỏ gọn), bạn có thể theo dõi hàm lượng o-PO4-P và TP theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 6878:2004-09 cả ngày lẫn đêm.

Tải ứng dụng Metrohm Process AN-PAN-1039 [EN-PDF] để tìm hiểu thêm.

Liên kết

Tìm hiểu thêm về Metrohm Process Analytics

Tìm hiểu thêm về thiết bị 2035 Process Analyzer

Liên hệContact

    Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam


    Subscribe to our Newsletters

    Subscribe