+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Phân tích vết kim loại với điện cực rắn

Trong phần này của loạt bài về phân tích «kim loại nặng» với các điện cực rắn, trọng tâm nằm ở điện cực scTRACE Gold. Điện cực vàng đã được sử dụng trong điện hóa học qua nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, scTRACE Gold có thiết kế rất đặc biệt.

Ban đầu được phát triển để cải thiện việc xác định Vôn-Ampe của asen, điện cực này cũng đã được chứng minh là phù hợp để xác định một số nguyên tố khác, chẳng hạn như đồng, sắt, chì, và thậm chí cả crom (VI) độc hại.

Độ nhạy cao và thiết lập đơn giản giúp cho phép đo Vôn-Ampe trở thành một công cụ có giá trị trong phân tích nước uống.

Nguồn nước sạch là một trong những mối quan tâm lớn của thế kỷ 21. Bên cạnh sự ô nhiễm vi sinh vật, chẳng hạn như vi khuẩn và vi rút, sự hiện diện của kim loại nặng trong nước uống có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Bước đầu tiên trong việc cung cấp nước sạch là xác định các chất gây ô nhiễm, vì nồng độ đe dọa sức khỏe của kim loại nặng không thể nhìn thấy được. Đối với nhiều kim loại nặng, giá trị giới hạn trong nước uống được quy định bởi các cơ quan chức năng như Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) hoặc Ủy ban Châu u. Các phòng thí nghiệm chất lượng nước thường sử dụng ICP (plasma ghép cặp cảm ứng) để theo dõi nồng độ kim loại trong nước uống.

Vôn-Ampe là một trong số ít kỹ thuật phân tích mang lại độ nhạy tương ứng. Chỉ cần một hệ thống cơ bản và chi phí vận hành thấp, Von-Ampe là một giải pháp thay thế khả thi để giám sát một số yếu tố quan trọng. Trong các phần tiếp theo, một số ví dụ ứng dụng tiêu biểu được trình bày để chứng minh khả năng của điện cực scTrace Gold trong phân tích nước.

Liên kết

Đọc toàn bộ bài viết trên Blog Metrohm

Liên hệContact

    Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam


    Subscribe to our Newsletters

    Subscribe