+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Cung cấp 13 hệ thống phân tích online trong nước uống

Mn là nguyên tố có thể gây ra mùi và vị không mong muốn cho nước uống

13 hệ thống đã được cung cấp phân tích Mn trong nước uống tại Việt Nam

Gần đây Metrohm đã cung cấp 13 hệ thống phân tích online kỹ thuật quang model 2029 đo nồng độ Mn

Các hệ thống lắp đặt dùng để đo nồng độ Mangan trong nhiều nguồn nước khác nhau một cách liên tục.

Manganese (Mn)

Mangan (Mn) là một nguyên tố có thể gây ra mùi vị và mùi không mong muốn trong nước uống. Mn cũng góp phần thay đổi màu nước có thể dẫn đến quần áo bẩn hoặc bị ố trong quá trình giặt.

Để đảm bảo nước uống đạt chất lượng, việc trang bị một thiết bị phân tích Mangan online là cần thiết.

Hệ thống phân tích online 2029 cung cấp:

 • Khoản đo: 0.01 – 1 mg/L
 • Thời gian phân tích: 10 phút
 • Độ chính xác: ± 5 % từ giá trị đo hoặc 0.003 mg/L.
 • Độ lặp lại ± 5 % từ giá trị đo hoặc 0.003 mg/L.
 • Giới hạn phát hiện: 0.006 mg/L

Báo cáo lắp đặt

Bạn có muốn tìm hiểu báo cáo lắp đặt và thông tin thêm ?

Hãy liên lạc để chúng tôi hỗ trợ bạn.

 

Liên kết:

Metrohm Process Analyzers

2029 Process Photometer

Liên hệContact

  Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam


  Subscribe to our Newsletters

  Subscribe