+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Chất lượng không khí xung quanh: Quan trọng đối với sức khỏe và môi trường

Đo liên tục các aerosol được yêu cầu với độ phân giải thời gian để làm rõ quá trình hình thành các aerosol khác nhau.

Theo tổ chức y tế thế giới 91% dân số thế giới sống ở những nơi mà chất lượng không khí không được đáp ứng theo hướng dẫn WHO. Không khí xung quanh (ô nhiễm không khí ngoài trời) ở cả thành phố và khu vực nông thôn được ước tính gây ra 4.200.000 người chết trên toàn thế giới năm 2016.

Lấy mẫu khí và aerosol từ cùng một khối lượng không khí. Khi xem xét những ảnh hưởng của aerosol về sức khỏe và môi trường là cần thiết để hiểu làm thế nào chúng được hình thành từ các loại khí tiền thân của nó và các nồng độ và thành phần của chúng khác nhau với các chu kỳ ban ngày và theo mùa.

Đo liên tục các aerosol được yêu cầu với độ phân giải thời gian để các quá trình hình thành aerosol khác nhau có thể được làm rõ.

Giải pháp: 2060 MARGA – Giám sát AeRosols và khí trong môi trường xung quanh

Giám sát không khí xung quanh liên tục để định lượng đồng thời aerosol và khí

 

2060 MARGA từ Metrohm Process Analytics cung cấp giải pháp lấy mẫu khí và aerosol từ cùng một khối lượng không khí. Chúng được tách ra bằng cách có chọn lọc hòa tan chúng trong nước. Kết quả sau đó được phân tích bằng sắc ký ion với đầu dò độ dẫn điện. Tách khí từ các aerosol cho phép phát hiện khí tiền chất quan trọng và các ion vô cơ tiếp theo được tìm thấy trong các aerosol.

Liên Kết

Tìm hiểu MARGA tại trang web Metrohm Vietnam

Tải tài liệu 2060 MARGA Giám sát AeRosiols và không khí xung quanh:

Liên hệContact

    Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam


    Subscribe to our Newsletters

    Subscribe