+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Thiết bị chuẩn độ muối và thực phẩm – Việc phân tích tự động được thực hiện dễ dàng với giá cả hợp lý

Eco Titrator

Thiết bị chuẩn độ Eco Titrator nhỏ gọn với máy khuấy từ được tích hợp và giao diện cảm ứng với ngôn ngữ tiếng Việt lý tưởng cho các phân tích thông dụng.

GLP

Thiết bị cung cấp các kết quả đáp ứng GLP và chỉ cần một không gian nhỏ để vận hành ( kích thước trang A4).

Thiết bị chuẩn độ muối Eco Titrator

Thiết bị chuẩn độ muối Eco Titrator cung cấp đầy đủ cho bạn một hệ phân tích chloride trong nhiều loại mẫu khác nhau. Hệ thống cung cấp bao gồm máy chuẩn độ, buret 10mL và điện cực Ag Titrode, điện cực không cần bảo dưỡng cho chuẩn độ kết tủa với bạc nitrat.

Tải brochure: Eco Titrator – Đừng mạo hiểm trong việc kiểm soát chất lượng

Ghé thăm trang Eco Titrator

Thiết bị chuẩn độ muối Eco Titrator

Liên hệContact

    Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam


    Subscribe to our Newsletters

    Subscribe