+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

NIRS: cách tiếp cận thời gian thực

PAT và QbD – NIRS trong việc tìm kiếm một phương pháp tối ưu nhất.

Mục tiêu FDA là cắt giảm thời gian phát triển các loại thuốc mới đồng thời cải thiện chất lượng.

Yêu cầu này chỉ có thể được đáp ứng với các kỹ thuật phân tích có khả năng giám sát toàn bộ quá trình – từ nguyên liệu thô đến việc kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối.

Để đạt được điều này, đầu dò  PAT cho phép theo dõi “trực tiếp” quá trình sản xuất.

NIRS là kỹ thuật đáp ứng được mục tiêu của FDA.

Một đầu dò trực tuyến giám sát chất lượng sản phẩm tại mọi thời điểm. Điều này ngăn chặn các sản phẩm kém chất lượng và giảm chi phí tổng.

 

Gởi

Sản xuất dược phẩm

Giải pháp Quang phổ

Liên hệContact

    Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam


    Subscribe to our Newsletters

    Subscribe