+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian dành cho Đố vui tháng 12 năm 2019 đã đến!

Tham gia đố vui Hóa học với Metrohm Việt Nam và giành chiến thắng!

Trả lời 3 câu hỏi sau:

1) Tiêu đề của Ứng dụng Sắc ký ion AN-S-317 là gì? 💡 
a. Anions in a concentrated acid mixture (HCl)

b. Determination of ions on surfaces of printed circuit boards 

c. Traces of chloride and sulfate in a developing bath

2) Thiết bị chuẩn độ muối Eco Titrator (với giao diện người dùng bằng tiếng Việt) có chứa: 💡 
a. Chỉ chứa máy chuẩn độ – bạn phải tự mua thêm các phần khác.

b. Một hệ chuẩn độ rô bốt giống OMNIS.

c. Một máy chuẩn độ, một buret 10mL và một điện cực Ag Titrode, điện cực không cần bảo dưỡng dùng cho chuẩn độ kết tủa với bạc nitrat.
3) Bạn đã cập nhật thông tin đăng ký chi tiết chưa? 💡

Để đăng ký : Bấm vào đây

Để cập nhật hồ sơ của bạn : Bấm vào đây

a. Có

b. Không

Cảm ơn và chúc bạn may mắn! Chúng tôi chúc bạn có một năm mới 2020 hạnh phúc và thịnh vượng!

Đố vui sẽ kết thúc vào ngày 10/1/2020

 


Thời gian dành cho Đố vui tháng 12 năm 2019 đã đến!

 

  Đố vui tháng 12 2019


  Q1: Tiêu đề của Ứng dụng Sắc ký ion AN-S-317 là gì?

  a) Anions in a concentrated acid mixture (HCl)b) Determination of ions on surfaces of printed circuit boardsc) Traces of chloride and sulfate in a developing bath


  Q 2: Thiết bị chuẩn độ muối Eco Titrator (với giao diện người dùng bằng tiếng Việt) có chứa:

  a) Chỉ chứa máy chuẩn độ - bạn phải tự mua thêm các phần khác.b) Một hệ chuẩn độ rô bốt giống OMNIS.c) Một máy chuẩn độ, một buret 10mL và một điện cực Ag Titrode, điện cực không cần bảo dưỡng dùng cho chuẩn độ kết tủa với bạc nitrat.


  Q 3: Bạn đã cập nhật thông tin đăng ký chi tiết chưa?

  a) Cób) Không
  Quiz is open to residents of Vietnam only.