+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Đăng ký tham dự hội thảo về kỹ thuật quang phổ cận hồng ngoại & Raman | Hà Nội, Ngày 11 tháng 11 năm 2019

Đăng ký tham dự hội thảo về những kỹ thuật quang phổ cận hồng ngoại & Raman | Hà Nội, Ngày 11 tháng 11 năm 2019

  Đăng ký

  Đăng ký tham dự hội thảo về những kỹ thuật quang phổ cận hồng ngoại & Raman | Hà Nội, 11 tháng 11 năm 2019

  Ngày: 11 tháng 11 năm 2019

  Email*:

  Xưng danh*: ÔngTiến sĩGiáo sư

  Họ*:

  Tên *:

  Chức vụ*:

  Tổ chức*:

  Địa chỉ:

  Thành phố/Tỉnh:

  Mã bưu điện:

  Số điện thoại:

  Số người tham dự (tối đa 2 người/ phòng thí nghiệm):

  Chỉ 1 người2 người

  Tên và chức vụ người tham dự thứ hai (nếu có):

  Ghi chú:

  Sau khi gửi đăng ký bạn sẽ nhận được một bản sao mẫu đăng ký.