+84 28 3622 2030 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 18:00 Phường 2, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Các ứng dụng miễn phí Sắc ký ion

Metrohm lưu trữ một thư viện ứng dụng khổng lồ theo ý của bạn.

Nhờ vào một thuật toán cực nhanh, các kết quả yêu cầu tìm kiếm của bạn được hiển thị ngay lập tức. Hãy dùng thử.

Các ứng dụng Sắc ký ion trên
metrohm.vn

Tìm kiếm ứng dụng Metrohm

Bạn đang nỗ lực để tìm một ứng dụng đúng? Website của Metrohm có một công cụ tìm kiếm ứng dụng nhanh và hiệu quả.

Với chức năng lọc 5 cấp độ – Chất phân tích/Thông số, Nền mẫu, Phương pháp, Tiêu chuẩn và Lĩnh vực công nghiệp cũng như tìm kiếm theo chuỗi ký tự đầy đủ, cho phép bạn thu hẹp các kết quả tìm kiếm và xác định ra bất kỳ ứng dụng chuyên biệt nào bạn đang tìm.

Hiện tại có khoảng gần 1000 ứng dụng Sắc ký ion được liệt kê.

Bạn có thể tải Application Note, Application Bulletin cũng như White Paper miễn phí.

Liên kết

Tìm kiếm ứng dụng

Liên hệContact

    Biểu mẫu yêu cầu thông tin và hỗ trợ từ Metrohm Việt Nam


    Subscribe to our Newsletters

    Subscribe